junjao.com ถาม-ตอบ คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต => แนะนำการใช้งาน app mobile => Topic started by: junjao on June 23, 2016, 11:50:41 am

Title: การถ่ายวีดีโอ 4k ในมือถือ ใช้พื้นที่เท่าไร และวิธีการถ่ายอย่างไร
Post by: junjao on June 23, 2016, 11:50:41 am
การถ่ายวีดีโอ 4k ในมือถือ ใช้พื้นที่เท่าไร และวิธีการถ่ายอย่างไร
สรพล
[email protected]