JunJao.Com My Community ถาม ตอบ เรื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต Forex Gold BTC

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต => คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โดเมนเนม โฮสติ้ง => Topic started by: junjao on September 18, 2021, 06:31:40 pm

Title: SMF ระบบ Webboard ควรใช้งาน PHP 5.6.40 ใน Server junjao.com
Post by: junjao on September 18, 2021, 06:31:40 pm
SMF ระบบ Webboard ควรใช้งาน PHP 5.6.40 ใน Server junjao.com

Admin ได้พบปัญหาการใช้งาน SMF ระบบ Webboard ถ้าปรับ php 7.0 ขึ้นไป Webboard ไม่ขึ้น หรือ เข้าเว็บไม่ได้

ตั้งค่าตามนี้ 5.6.40 , FastCGI
smf 1.1.17  PHP 5.6.40 ใช้งานได้ปรกติ
smf 2.1 rc4 PHP 5.6.40 ใช้งานได้ปรกติ , install ได้ ถ้า php 7 ลงไม่ผ่าน

หมายเหตุ ถ้าเว็บลูกค้าใช้ Wordpress 5.6.40 ใช้งานได้ปรกติ หรือปรับเป็น  php 7 ขึ้นไป

สรพล
[email protected]