JunJao.Com My Community ถาม ตอบ เรื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต Forex Gold BTC

คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต => คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โดเมนเนม โฮสติ้ง => Topic started by: junjao on September 23, 2021, 04:53:01 pm

Title: การแก้ไข Line VDO Call แล้วจอสีเขียว ทำอย่างไร
Post by: junjao on September 23, 2021, 04:53:01 pm
การแก้ไข Line VDO Call แล้วจอสีเขียว ทำอย่างไร

ช่วงนี้น้อง ๆ หนู ๆ เรียนออนไลน์ ต้องใช้งาน Line ส่วนใหญ่ (แก้ไข 23/9/2564)

เครื่องลูกค้า Windows 10 (ลง version ปี 2015 ลงได้ ถ้าใหม่ 2021 ลงไม่ได้) เครื่องเก่าประมาณ 13 ปีแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้

ลง Windows 7 line version เก่า ใช้งานได้ (เครื่องเดิมเป็น Windows Vista เครื่องปี 2008 Sony)

หมายเหตุ น่าจะเป็นที่ การ์ดจอ + windows10 + line เข้ากันไม่ได้


สรพล
[email protected]