แจ้งราคาจดโดเมนเนม .com และโฮสติ้ง 1 GB ราคา 2,500 บาทต่อปี ($72)

ราคาจดโดเมนเนมอย่างเดียว 550 บาท หรือ  $15 ต่อปี

ราคาโฮสติ้ง 1 GB อย่างเดียว 2,000 บาท หรือ  $57 ต่อปี

อัตราแลกเปลี่ยน 35 บาทต่อ $1

ลงทะเบียนได้ที่ http://www.junjao.com/w6

กรอก ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ มือถือ อีเมล์ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

สรพล
081-446-5311
[email protected]Monday, January 22, 2018

« Back